Oferta

Klienci indywidualni
 • pozew o rozwód, z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • pozew o separację,
 • pozew o alimenty,
 • pozew o podwyższenie alimentów,
 • pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał,
 • wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
 • pozew małżonka o dostarczenie środków utrzymania,
 • wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej (ustawowej lub umownej)
 • wniosek o eksmisję,
 • pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty,
 • pozew o zaprzeczenie ojcostwa,
 • odpowiedź na pozew,
 • wniosek o przywrócenie uchybionego terminu,
 • sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • piecza zastępcza,
 • apelacja,
 • zażalenie,
 • odpowiedź na apelację,
 • odpowiedź na zażalenie,
 • wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite wraz z wnioskiem o ustanowienie doradcy tymczasowego,
 • sporządzenie umówi i porozumień,
 • wsparcie psychologiczne,
 • edukacja w ?Szkole dla Rodziców?,
 • prowadzenie negocjacji i mediacji,
 • sporządzenie pisma, wniosku do urzędu/ instytucji,
 • sporządzenie pisma - reklamacji w ramach rękojmi,
 • interpretacja otrzymanych pism urzędowych.

Windykacja należności:

 • wezwanie dłużnika do zapłaty, negocjacje, rokowania, przygotowanie i zawarcie ugody,
 • postępowania sądowego o zapłatę i skierowanie sprawy do egzekucji,
 • reprezentowanie dłużnika lub wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym,
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych i handlowych,
 • prowadzenie spraw i zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi,
 • wady pojazdów,
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji.

Odszkodowanie:

 • dochodzenie odszkodowań od zakładów ubezpieczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych,
 • zadośćuczynienie za poznaną krzywdę,
 • dochodzenie odszkodowań od zakładów pracy z tytułu wypadków przy pracy.
Przedsiębiorcy

Ponadto

Kredyty CHF Sporządzamy pozwy przeciwko bankom w sprawach kredytów indeksowanych, denominowanych i waloryzowanych do franka szwajcarskiego (CHF).

Obrona przed roszczeniami W procesach sądowych podejmuję się również reprezentowania pozwanych. Obrona klientów m.in. przed roszczeniami firm windykacyjnych, banków i sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych, które często są niezasadne albo przedawnione lub nieudowodnione.

Obrona członków zarządu Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania - ale istnieje możliwość uwolnienia od tej odpowiedzialności. Obrona osób wchodzących w skład zarządów (prezesów, członków zarządu) spółek, które są niewypłacalne.

Funkcjonariusze publiczni Reprezentacja funkcjonariuszy publicznych, w tym funkcjonariuszy służb mundurowych oraz urzędników. Zwłaszcza w sprawach związanych ze znieważeniem lub naruszeniem nietykalności cielesnej (jako oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach karnych oraz jako powodów w postępowaniach cywilnych).

Odszkodowania i nawiązki w sprawach karnych Reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych. W postępowaniu karnym dążymy do skazania sprawcy przestępstwa i zasądzenia godziwego odszkodowania dla pokrzywdzonego.

Ochrona dóbr osobistych W przypadku naruszenia dóbr osobistych można żądać zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, a także czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń (np. przeprosiny). Sprawy o ochronę dóbr osobistych często są pokłosiem innych sporów.

Sprawy z zakresy prawa medycznego.


Centrum prowadzi mediacje w sprawach cywilnych, rodzinnych , gospodarczych, administracyjnych - zapraszam do zakładki

WEJHEROWSKIE CENTRUM MEDIACJI
Skontaktuj się z nami +48 517 346 275
NAPISZ DO NAS

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas opisując swoją sprawę - skontaktujemy się z Tobą przedstawiając możliwe warianty wsparcia Twoich działań.

Wpisz poprawnie imię i nazwisko
Wpisz poprawnie nr telefonu
Wpisz poprawnie adres email Adres email nie jest poprawny!
Wpisz treść zapytania