Szkolenia

Wychodząc na przeciw potrzebom osób prywatnych, podmiotów gospodarczych oraz organów administracji publicznej zapraszam do kontaktu w sprawie szkoleń z interesującej Państwa dziedziny prawa i edukacji.

Centrum zapewnia, że jest w stanie zorganizować szkolenia z najwyższą jakością merytoryczną zaspakajając Państwa potrzeby.

DLA SZKÓŁ

Kaszubskie Centrum Prawne zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea do kontaktu w przedmiocie interesującej edukacji prawnej dla dzieci i młodzieży. Praktycy Centrum chętnie przedstawią zawody prawnicze i opowiedzą jak w praktyce wygląda praca w sądzie, w kancelarii radcowskiej oraz adwokackiej.

SZKOŁA DLA RODZICÓW / WYCHOWAWCÓW
DZIECKO W SYTUACJI ROZWODU RODZICÓW / OPIEKUNÓW
Więcej informacji na stronie